تصویر

خیابان وزرا،خ چهارم،کوچه رفیع،کوچه نادر،پلاک ۶،طبقه۵،واحد۱۹

تهیه اظهار نامه و ارائه دفاتر قانونی

تهیه اظهار نامه و ارائه دفاتر قانونی

اظهارنامه های مالیاتی شامل اظهارنامه عملکرد، ارزش افزوده ، حقوق و دستمزد ، موضوع ماده 169 مکرر و ... الزاماتی هستند که شرکتها باید در مهلت قانونی نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.

هرچند درج اطلاعات در سامانه ها به نظر ساده است اما شرکتها و موسسات بسیاری به خاطر ارائه گزارشات اشتباه یا ناقص مشمول جرائم مالیاتی شده اند.تهیه این گزارشات و نحوه ارائه آن نیازمند تخصص است و استفاده از ظرفیت های قانونی و معافیت ها مستلزم تجربه می باشد.

نحوه کار حسابکاران به این شکل است که بعد از بررسی دفاتر شرکت ها و مستندات مالی نسخه اولیه ای از گزارش یا اظهار نامه تهیه می گردد و برای کسب اطمینان از صحت اطلاعات ، یکی از مدیران شرکت آن گزارش را تایید و تصویب می نماید .این کنترل چند لایه، ریسک خطا در ارائه گزارشات را به حداقل می رساند.

پیمایش به بالا