تصویر

خیابان وزرا،خ چهارم،کوچه رفیع،کوچه نادر،پلاک ۶،طبقه۵،واحد۱۹

تاریخچه شرکت

شرکت کارآفرین مدیریت آوین با نام تجاری حسابکاران درسال 1394توسط تعدادی از معاونین و مدیران مالی شرکتهای تولیدی و بازرگانی کشور با هدف ارائه خدمات مشاوره مالی و مدیریتی تاسیس گردید. در سالهای اخیر با توجه به تغییر قوانین مالیاتی،الزامات قانونی جدید و افزایش کنترلهای دولتی ، مدیران شرکتها توجه ویژه ای به خدمات مالی داشته اند و در جهت سود آوری و استفاده از مزایا و معافیتهای مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، اقدام به انعقاد قرارداد با این شرکت نموده اند.

فعالیت اصلی شرکت شامل ارائه خدمات مشاوره در زمینه حسابرسی داخلی، حسابرسی سیستمهای نرم افزاری مالی کارفرما و اصلاح فرایندهای جمع آوری اطلاعات مالی پس از شناخت نرم افزارهای موجود و مورد استفاده کارفرما و کنترل اظهارنامه های مالیاتی و نظارت بر تهیه اسناد حسابداری و شرکت در جلسات هیات مدیره در موعد تعیین شده و به دعوت کافرما، همکاری در جذب نیروهای واحد مالی ، همکاری و مشاوره در خصوص تامین سرمایه و موضوعات بانکی، مشاوره و همکاری در بازبینی روشهای اجرایی در واحد مالی. طراحی ساختار واحد های مالی در هلدینگ و طراحی چارت معاونت مالی و اقتصادی گروه های تجاری میباشد
در سال 1396مدیران شرکت کار آفرین با اخذ مجوز از اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی ، اولین کاریابی اختصاصی حسابداری ایران را تاسیس کردند. درسال 1397در جهت تامین نیروی انسانی واحدهای مالی شرکتها با تاسیس کاریابی مجازی به آدرس سایت www.hesabkaran.comبانک اطلاعاتی مناسبی را در اختیار مشتریان خود
قرار داده است و بدینوسله نیاز مندی نیروهای انسانی واحدهای مالی شرکتها را تامین مینماید.
 

خدمات مالی و حسابرسی ( اجرا و نظارت )

پرسنل حسابکاران تجربیات متعددی در زمینه مدیریت مالی ، پیاده سازی سیستمهای حسابداری و مالی ، نظارت بر عملیات پرسنل مالی شرکتها ، ارائه گزارشات قانونی و مالیاتی و کلیه امور مالی و حسابداری را دارند. بهره مندی از تجربیات مدیران و مشاوران خبره حسابکاران در راس تیم اجرائی جوان و با انگیزه این شرکت یاعث شده باکیفیت ترین خدمات حسابداری و مالی با هزینه بسیار مناسب ارائه گردد.
حسابکاران مشتریان خدمات حسابداری و مالی خود را در سه گروه طبقه بندی نموده است.
الف ) مشتریان بزرگ : موسسات و شرکتهایی که تعداد پرسنل بیش از 500 نفر دارند.
ب) مشتریان متوسط : موسسات و شرکتهایی که تعداد پرسنل بین50 نفرتا 500 نفر دارند.
ج) مشتریان کوچک : موسسات و شرکتهایی که تعداد پرسنل کمتر از50 نفر دارند.

ساختار شرکتها بر اساس حجم فعالیت و نوع تولید یا خدمات، متفاوت است از این رو برای ایجاد یک ساختار کنترلی ونظارتی میبایست مختص هر شرکت طراحی و عملیاتی گردد و این امر مستلزم تجربه و تخصص میباشد. پرسنل و مدیران شرکت حسابکاران با توجه به تجربیات قبلی و استفاده از مشاوران شرکت سعی نموده اند که بهترین روشهای جمع آوری اطلاعات و گزارشگری و کنترل را به شرکتها پیشنهاد نمایند و در مراحل پیاده سازی ساختار کنترلی و حسابرسی داخلی همراه مشتریان خود باشند.

پیمایش به بالا